Välkommen till Marie Hallström KBT Konsult AB

Här erbjuds kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT), handledning, konsultationer, mindfulness och arbetslivskonsultationer.

Mina områden är samtalsterapier, handledning och företagshälsovård med ett kognitivt och beteendeinriktat förhållningssätt.

Vid kognitiv beteendeterapi är utgångspunkten kunskaper om hur människan tänker, känner, reagerar kroppsligt och handlar i situationer som skapar problem i livet.

Jag är i grunden Socionom och har en vidareutbildning som leg psykoterapeut KBT. Jag har också en handledar- och lärarutbildning inom KBT samt många års yrkeserfarenhet inom Företagshälsovård.