Arbetsmiljö.

Jag åtar mig:

  • Arbetslagsutveckling ”teambuilding”.
  • Hantering av konflikter och samarbetsproblem mellan individer och i grupp.
  • Arbetsmiljökartläggningar med hjälp av enkät eller individuella intervjuer. Därefter sammanställs dem och återrapporteras till arbetsledningen och arbetsgruppen med åtgärdsförslag och uppföljning.
  • Arbetsmiljöutbildning med fokus på psykosocial arbetsmiljö.