Handledning.

Jag åtar mig handledning av personer som arbetar med människor t.ex. inom vården och där det finns ett behov av att reflektera över uppdrag, egna reaktioner och förhållningssätt samt praktisk hantering av problem.

Jag utgår från ett kognitivt och beteendeiriktat förhållningssätt.

Jag vänder mig till:

  • Personal inom vården t.ex. kuratorer och behandlingspersonal.
  • Personer som jobbar med människor, ex skola, personalarbete.
  • Arbetsledning.
  • Studenter som går basutbildning i KBT.
  • Både enskilda och grupper.