Mindfulness.

Mindfulness har sina rötter i Buddismen och är en urgammal meditationsmetod och vägledning i livet som betonar nuet, det närvarande ögonblicket, att vara ”här och nu”. Konsten att iaktta sig själv, öva sin medvetenhet om vad man tänker, känner och gör, som i sin tur är en avgörande faktor för att förändra.

Mindfulness har visat sig vara en bra metod och del i behandling när det gäller stress, ångest och depressionsproblematik.

Jag tillhandahåller:

  • Mindfulness träning, individuellt och i grupp.
  • Föreläsningar om Mindfulness.