Samtalsterapi.

Jag träffar personer för individuella samtal av skiftande karaktär. Det kan handla om:

  • Olika ångesttillstånd, ex panikångest
  • Nedstämdhet och depression
  • Sviktande självförtroende
  • Fobier, ex socialfobi och specifik fobi
  • Stresshantering
  • Sömnstörningar
  • Mindfulness
  • Egenutveckling/insiktdterapi
  • Livsvägledning
  • Utbildningsterapi för studenter på psykoterapiutbildning