Utbildning.

Jag åtar mig kortare utbildningar och seminarier som formas efter kundens behov.

Exempel på innehåll:

  • Kognitiv- och beteendeinriktat förhållningssätt.
  • Mindfulness.
  • Stress och stresshantering.
  • Sömn och hälsa.
  • Svåra samtal.
  • Känsloskola, hur man hanterar och reglerar känslor.
  • Konflikthantering.
  • Kommunikation / feedback.
  • Vanliga reaktioner vid förändringar.
  • Arbetsmiljöutbildning med fokus på psykosocial arbetsmiljö.